I hästkapplöpning finns mycket att hämta, framförallt för den vinstintresserade. De organiserade hästkapplöpningarna, med tillhörande vadslagning, började arrangeras i Sverige under 1800-talet. Landets första kapplöpningsbana på Lindarängen anlades i slutet av århundradet och idag har antalet galoppbanor ökat till sex stycken. Intresset för travsport är dock mycket större och i dagsläget körs lopp på totalt 33 banor i landet. Inte nog med det – prissumman till vinnaren ökar för varje år och det har blivit enklare än någonsin att ge sig in i spelet.

Och det är framför allt inom travsporten som Sverige utmärker sig. Vi bjuder in till flera internationella lopp varje år och med kända namn som Stig H Johansson och Victory Tilly har svensk travsport fått en plats i världens toppskikt. Trav är numer så pass stort att det arrangeras lopp alla dagar på året utom på julafton.

Trav

I Sverige arrangeras travlopp i många olika klasser. Varmblodstravare är den vanligaste rasen men av Sveriges nästan 100 000 travhästar är 10% så kallade kallblodstravare. Dessa tävlar i egna klasser precis som ponnyerna. I Sverige finns idag 25 travskolor dit både barn och vuxna går för att lära sig om körning, tävling och träning. Genom en återblick ser vi att intresset för sporten utvecklats explosionsartat de senaste åren. Före år 1994 fanns nämligen inte en enda travskola i landet.

Galopp

Galopptävlingarna har sitt ursprung i Storbritannien och har idag blivit en stor internationell sport med lopp som arrangeras över hela världen. I Sverige är dock galopp fortfarande mindre framstående än travsporten och genererar inte samma prispengar. Men det finns de som brinner för galopptävlingar. Dessa personer har organiserat sig i föreningar som driver och utvecklar sporten framåt. Deras arbete syftar bland annat till att skapa förutsättningar för nya galoppbanor och att ungdomar får möjlighet att utöva ponnygalopp.

Djuren

De flesta tävlingshästar inom galopp är av rasen engelskt fullblod. Det är en ras som avlades fram i Storbritannien för att springa lopp, som till en början gick över hinderbanor. Engelska fullblod är snabba hästar med stor lungkapacitet vilket gör att de orkar hålla högsta hastighet under hela distansen. För travsport används varmblodstravare som avlats fram i första hand från amerikanska hästar. Även denna ras är framavlad för sportens skull och det bästa är såklart om hästen kan trava snabbare än den galopperar.

Hästspel

Hästkapplöpning och spel går hand i hand, utan den ene kan den andre inte finnas. I de första hästkapplöpningarna under 1800-talet skedde vadslagningen direkt på plats under tävlingsdagen. Under 1900-talet utvecklades spelandet bland annat genom tillkomsten av Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, på 70-talet. Numer omsätter hästspel stora summor pengar, oftast via spelombud eller genom en spelportal online. Spelandet är viktigt för kapplöpningskulturen eftersom det finansierar en stor del av hästnäringen och skapar sysselsättning för många yrkesmänniskor.

Framtiden

Den svenska travsporten har en stark position, även internationellt. Idag finns här ett bra underlag av avelsdjur och faktum är att vi exporterar fler travhästar än vad vi importerar. Också på galoppsidan pågår ett arbete för att främja svensk avel av engelska fullblod. Det utgår till exempel en premie till alla uppfödare som föder upp svenskfödda föl. Kanske är det just dessa föl som ska bli våra ledstjärnor och få den svenska galoppsporten att lyfta in i framtiden?

Det finns en vinst i att tävla i hästkapplöpning oavsett om du deltar, äger eller satsar pengar. Genom ditt deltagande bidrar du till att utveckla den svenska hästnäringen och göra hästkapplöpning tillgängligt för flera, oftare. Alla dagar utom på julafton.